Informatyzacja Rady Miejskiej

22.03.2012

21 marca odbyło się spotkanie, podczas którego radnym Rady Miejskiej w Zabrzu została przedstawiona prezentacja na temat założeń i działań w zakresie informatyzacji Rady Miejskiej oraz szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpiecznego użytkowania komputera.

 

Podczas spotkania radni otrzymali służbowe laptopy zakupione w ramach projektu „System Obsługi Rady Miejskiej”, który jest elementem programu „e-Zabrze Program budowy społeczeństwa informacyjnego miasta Zabrze”. Tym samym zamknięty został kolejny etap informatyzacji Rady Miejskiej w Zabrzu.
Od 1 kwietnia zabrzańscy radni będą otrzymywać dokumenty w formie elektronicznej, co ułatwi im wykonywanie codziennych zadań wynikających z pełnionego mandatu. Projekt informatyzacji zakłada maksymalne ograniczenie ilości materiałów przekazywanych radnym na komisje i sesje w formie papierowej, co znaczne obniży koszty obsługi administracyjnej komisji i sesji. Dodać należy, że już od trzech lat nasi radni korzystają z elektronicznego systemu do głosowania.

Ostatnim etapem informatyzacji Rady Miejskiej w Zabrzu jest oddanie do użytku sali sesyjnej w budynku Ratusza przy ul. Religi 1, wyposażonej w nowoczesne środki przekazu audiowizualnego, m. in. transmisja wideo z obrad.