Informacja Prezydenta Miasta Zabrze dot. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie

22.03.2012

Prezydent Miasta Zabrze informuje, że dnia 12 marca 2012 r. Rada Miejska w Zabrzu podjęła Uchwałę Nr XXI/275/12 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Zabrze na rok 2012 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Zabrze nie stanowiących jego wyłącznej własności.

W ramach zaplanowanych w budżecie miasta na rok 2012 na ten cel środków
w wysokości 2 592 557,92 PLN udziela się dotacji na dofinansowanie zadań:

1. Nazwa zadania: Remont dachu Kościoła pw. św. Pawła Apostoła wraz z remontem małej wieży, dachu nad prezbiterium i nad zakrystią.
Obiekt: Kościół Parafialny pw. św. Pawła Apostoła w Zabrzu Pawłowie.
Nr rejestru A/253/09
Dotowany: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Pawła Apostoła w Zabrzu Pawłowie, ul. Gen. Wł. Sikorskiego nr 67b
Wartość dofinansowania: Wartość przyznanej dotacji wynosi: 452 132,00 PLN brutto co stanowi 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania.

2. Nazwa zadania: Renowacja stropu kasetonowego, tynków i malatur ścian wnętrza Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zabrzu Rokitnicy – program prac konserwatorskich.
Obiekt: Kościół Parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zabrzu.
Nr rejestru A/211/07
Dotowany: Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zabrzu Rokitnicy, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego nr 14.
Wartość dofinansowania: Wartość przyznanej dotacji wynosi: 358 789,50 PLN brutto co stanowi 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania.

3. Nazwa zadania: Renowacja elewacji Kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Zabrzu Biskupicach – Część I.
Obiekt: Kościół Parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Zabrzu Biskupicach.
Nr rejestru A/287/09
Dotowany: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Zabrzu Biskupicach, ul. Bytomska nr 111a.
Wartość dofinansowania: Wartość przyznanej dotacji wynosi: 264 803,00 PLN brutto co stanowi 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania.

4. Nazwa zadania: Remont wieży Kościoła pw. św. Wawrzyńca w Zabrzu Mikulczycach.
Obiekt: Kościół Parafialny pw. św. Wawrzyńca w Zabrzu Mikulczycach.
Nr rejestru A/296/10
Dotowany: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Zabrzu Mikulczycach, ul. Mariacka 1.
Wartość dofinansowania:
Wartość przyznanej dotacji wynosi: 638 955,50 PLN brutto co stanowi 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania.

5. Nazwa zadania: Remont elewacji Kościoła pw. św. Jana Chrzciciela – II etap.
Obiekt: Kościół Parafialny pw. św. Jana Chrzciciela w Zabrzu Biskupicach.
Nr rejestru A/209/07
Dotowany: Rzymsko-Katolicka Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Zabrzu Biskupicach, ul. Bytomska nr 37.
Wartość dofinansowania: Wartość przyznanej dotacji wynosi: 238 907,50 PLN brutto co stanowi 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania.

6. Nazwa zadania: Remont i renowacja budynku dawnego Hotelu „Admiral Palast” w Zabrzu, ul. Wolności 305.
Obiekt: Budynek dawnego hotelu „ADMIRAL PALAST” obecnie „Monopol”.
Nr rejestru A/1652/97
Dotowany: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy Al. Korfantego 9.
Wartość dofinansowania: Wartość przyznanej dotacji wynosi: 278 494,47 PLN netto co stanowi 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania.

7. Nazwa zadania: Renowacja i konserwacja północnej elewacji Markowni (Cechowni) wraz z wymianą części pokrycia dachowego,
(realizacja w ramach projektu pt. „Zmiana sposobu użytkowania budynków kopalni Ludwik na obiekty kultury”).
Obiekt: Budynek Cechowni-Łaźni-Szatni dawnej Kopalni „Ludwik”.
Nr rejestru A/204/06
Dotowany: Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki z siedzibą w Zabrzu przy ul. Hagera 41.
Wartość dofinansowania: Wartość przyznanej dotacji wynosi: 192 251,50 PLN netto co stanowi 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania.

8. Nazwa zadania: Remont elewacji frontowej kamienicy mieszkalno-usługowej zlokalizowanej przy ul. 3-go Maja 41 w Zabrzu na działce nr 5445/111.
Obiekt: Budynek mieszkalny wraz z oficyną.
Nr rejestru A/294/10
Dotowany: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 41.
Wartość dofinansowania: Wartość przyznanej dotacji wynosi: 46 042,16 PLN brutto co stanowi 15,05% kosztów kwalifikowanych zadania.

 

9. Nazwa zadania: Remont dachu kamienicy przy ul. Bytomskiej 83 w Zabrzu Biskupicach.
Obiekt: Budynek mieszkalny wraz z oficyną.
Nr rejestru A/309/10
Dotowany: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Bytomskiej nr 83 w Zabrzu.
Wartość dofinansowania: Wartość przyznanej dotacji wynosi: 80 076,29 PLN brutto co stanowi 49,00% kosztów kwalifikowanych zadania.

10. Nazwa zadania: Remont dachu polegający na wymianie konstrukcji i pokrycia dachu, naprawie komina budynku mieszkalnego typu
czterorodzinnego (1/4 obiektu).
Obiekt: Budynek mieszkalny typu czterorodzinnego (1/4 obiektu).
Nr rejestru A/1435/91
Dotowany: Właściciele prywatni – Państwo Regina i Janusz Rupik.
Wartość dofinansowania: Wartość przyznanej dotacji wynosi: 19 817,00 PLN brutto co stanowi 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania.

11. Nazwa zadania: Remont dachu i kominów budynku mieszkalnego zabytkowego położonego w Zabrzu Rokitnicy przy ul. Komuny Paryskiej 12 a. Budynek mieszkalny typu czterorodzinnego (1/4 obiektu).
Obiekt: Budynek mieszkalny typu czterorodzinnego (1/4 obiektu).
Nr rejestru A/1435/91
Dotowany: Właściciele prywatni – Państwo Jadwiga Dmowska i Wiesław Dmowski.
Wartość dofinansowania: Wartość przyznanej dotacji wynosi: 10 791,50 PLN brutto co stanowi 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania.

12. Nazwa zadania: Wymiana pokrycia dachowego i wykonanie nowych obróbek blacharskich budynku mieszkalnego typu czterorodzinnego (1/4 obiektu).
Obiekt: Budynek mieszkalny typu czterorodzinnego (1/4 obiektu).
Nr rejestru A/1435/91
Dotowany: Właściciele prywatni – Państwo Iwona Kimla i Józef Kimla.
Wartość dofinansowania: Wartość przyznanej dotacji wynosi: 11 497,50 PLN brutto co stanowi 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania.