Rozstrzygnięcie konkursu „AKTYWIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH W CENTRUM ZABRZA”

20.03.2012

16 marca w ZKWK GUIDO na poziomie 320 odbyło się posiedzenie sądu konkursu „AKTYWIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH W CENTRUM ZABRZA”
 

w składzie:
1. Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze – Katarzyna Dzióba
2. dr inż. arch. Anna Grabowska – Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej,
3. dr inż. arch. Ewa Widera – Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej,
4. dr hab. inż. arch. Adam Nadolny – Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej
5. dr inż. arch. Szymon Opania – Wydział Architektury Politechniki Śląskiej
6. dr inż. arch. Krzysztof Kafka – Wydział Architektury Politechniki Śląskiej
7. mgr inż. arch. Elżbieta Jankowska-Nowacka – Wydział Budownictwa Urzędu Miejskiego w Zabrzu
8. mgr inż. arch. Jacek Mogielnicki – Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Zabrzu
Obszar konkursu obejmował przestrzenie publiczne centrum Zabrza od Teatru Nowego do Dworca PKP i skierowany był do studentów Wydziałów Architektury Politechniki Śląskiej, Warszawskiej i Poznańskiej.
Honorowy Patronat nad konkursem objęli:
Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka – Szulik oraz JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik.
Sędziów konkursu w imieniu władz powitała Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze Pani Katarzyna Dzióba a w imieniu Politechniki Śląskiej Dziekan Wydziału Architektury Pan prof. dr inż. arch. Krzysztof Gasidło.
Celem konkursu było uzyskanie dla obszaru konkursowego, nowych koncepcyjnych opracowań projektowych, odnoszących się zarówno do skali urbanistycznej, jak też wybranych fragmentów przestrzeni publicznych oraz projektowanych i istniejących założeń
i obiektów architektonicznych w centrum miasta.
Cele Organizatora – to kolejny głos w dyskusji na temat, zasad kształtowania i skutecznej realizacji polityki przestrzennej, pozwalającej na wykształcenie w centrum miasta unikalnych, atrakcyjnych i przyjaznych dla użytkowników rozwiązań przestrzennych i funkcjonalnych.
Cele Współorganizatora i Uczestników – to udział studenckich zespołów projektowych w znaczących projektowych przedsięwzięciach urbanistyczno architektonicznych w miastach śląskich. Zagwarantowanie laureatom konkursu możliwości kontynuacji rozpoczętych prac projektowych w formie kolejnych zadań semestralnych oraz prac dyplomowych, wzbogacając tym samym proces dydaktyczny w Uczelniach Architektonicznych.

Sąd konkursowy miał trudne zadnie wyłonienia zwycięzców spośród 25 nadesłanych prac studentów Wydziałów Architektury Politechniki Śląskiej, Warszawskiej i Poznańskiej.
Werdykt był procesem dwuetapowym. Do etapu finałowego zakwalifikowały się prace (kolejność wg uzyskanych punktów):
Kod pracy 010135
Kod pracy 147198
Kod pracy 013370
Kod pracy 071388
Kod pracy 230212
Kod pracy 170405
W II etapie, po burzliwej dyskusji sąd konkursowy w tajnym głosowaniu wybrał laureatów konkursu.
Grand Prix – I nagroda dla:
zespół w składzie: Monika GITNER, Anna ŚLIMAK (kod pracy 010135)
II nagroda dla:
zespół w składzie: Agnieszka PLIWKA, Filip GOŁASZ (kod pracy 071388)
III nagroda dla:
zespół w składzie: Marta STACHURSKA, Krzysztof SZOTA (kod pracy 147198)
Kolejne miejsca zajęli (wg ilości zdobytych punków)
zespół w składzie: Łukasz WĘCLEWSKI, Przemysław SOBIECKI (kod pracy 013370)
zespół w składzie: Katarzyna POLUS, Maciej DĘBICKI (kod pracy 170405)
zespół w składzie: Aleksandra KOWALSKA, Jan JURASZCZYK (kod pracy 230212)

Wszystkim uczestnikom, ich opiekunom władzom uczelni serdecznie dziękujemy za wspaniałe prace i zaangażowanie w projekty.
Laureatom gratulujemy sukcesu.