Szansa dla metropolii?

19.03.2012

Unia Europejska stawia na zrównoważony rozwój obszarów miejskich. W nowym okresie finansowania na lata 2014 – 2020 miasta mogą liczyć na dodatkowe pieniądze. Warunkiem podstawowym otrzymania tych środków będzie współpraca z innymi miastami oraz posiadanie strategii zrównoważonego rozwoju. O szczegółach mówiono dziś w Katowicach podczas konferencji „Miasto 2012”.

Konferencja była okazją do rozmowy o przygotowaniu miast do kolejnego okresu programowania w Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020. Pomysłodawca i organizator konferencji, poseł do Parlamentu Europejskiego, Jan Olbrycht zaprosił do Katowic nie tylko samorządowców, ale również przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz polskiego rządu. – Mamy okazję po raz pierwszy wysłuchać stanowisk wszystkich stron w sprawie finansowania w najbliższych latach rozwoju obszarów miejskich w Unii Europejskiej – podkreślał Jan Olbrycht.

Najbliższe miesiące zdecydują w jaki sposób i komu przypadną spore pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Komisja Europejska chce w nowym okresie finansowania uczynić miasta, jak to ujął Christian Svanfeldt „ graczami w programach europejskich”. Umożliwić to ma specjalny dodatkowy 5 procentowy fundusz na rzecz zrównoważonego rozwoju miast. Ze środków tych mogłyby korzystać miasta, które po spełnieniu określonych warunków znalazłyby się na specjalnej liście maksymalnie 300 miast europejskich. Każde z państw Unii Europejskiej miałoby wytypować spośród swoich miast tylko, albo aż 20 z nich. – Komisja zastanawia się teraz, czy opracować kryteria wyboru takich miast, które można by zastosować w każdym z państw członkowskich – podkreślił Christian Svanfeldt. Jednocześnie wyjaśnił, że 5 procentowy fundusz celowy nie ogranicza miastom dostępu do pozostałych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Propozycje Komisji Europejskiej ujęte są w złożonych w Parlamencie projektach stosownych dokumentów. Opiniowaniem tych dokumentów dla Parlamentu Europejskiego zajmuje się poseł Jan Olbrycht, organizator dzisiejszej konferencji. Były marszałek województwa śląskiego nie ukrywał, że jest przeciwnikiem tworzenia specjalnej listy miast, które miałyby dostęp do specjalnych środków na zrównoważony rozwój. Jego zdaniem ta lista wywoła sporo kontrowersji we wszystkich krajach UE. Jednocześnie zwrócił uwagę, że w przypadku Polski 50 procent tych środków będzie można wydać na trzy cele: innowacje, małą i średnią przedsiębiorczość oraz zwalczanie niskiej emisji. Ostatni z celów nie obejmuje na tym etapie prac, autobusów komunikacji miejskiej, które mają spory udział w „niskiej emisji”. Poseł Jan Olbrycht ujawnił, że będzie zabiegał o to, by wymiana autobusów komunikacji miejskiej na ekologiczne, mogła być finansowana z ww. środków. Podobne stanowisko w tej sprawie zajmuje polski rząd.

Nowe propozycje na kolejny okres programowania w Unii Europejskiej obejmujący lata 2014 – 2020 są pozytywnie odbierane przez polski rząd. – Podoba się nam przede wszystkim zintegrowane i terytorialne podejście do rozwoju obszarów miejskich – mówił dziś
na konferencji Piotr Żuber z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. – Podoba się nam również nastawienie na rezultaty realizowanych projektów, a nie jak dotychczas na to, że zostały one zrealizowane – dodał Żuber. Podkreślił, że w „nowym rozdaniu finansowym” będą preferowane miasta, które wykażą się zdolnością do współpracy z innymi miastami. – Większe szanse na dofinansowanie będzie miał projekt wymiany autobusów w kilku miastach niż tylko w jednym – wyjaśnił.

Górnośląski Związek Metropolitalny był jednym z organizatorów konferencji „Miasto 2012”.