Ruszyła internetowa rekrutacja do przedszkoli

15.03.2012

Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Zabrzu rozpoczęła się 15 marca i potrwa do 16 kwietnia 2012 r.

W Zabrzu po raz piąty przeprowadzana jest scentralizowana, wspomagana elektronicznie rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W celu zapisania dziecka do przedszkola należy wypełnić elektroniczną kartę zapisu dziecka dostępną na stronie zabrze.formico.pl. Rodzice dzieci uczęszczających obecnie do przedszkoli logują się do systemu z hasłem pobranym od dyrektora placówki. Na stronie zabrze.formico.pl dostępne są wszelkie informacje o procesie rekrutacji oraz informator z ofertami placówek.

W rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłaszanych wniosków, jednakże prosimy o nie zwlekanie ze złożeniem karty zapisu dziecka do przedszkola lub szkoły. Złożenie karty w terminie wcześniejszym niż 16 kwietnia pozwoli dyrektorowi placówki na weryfikację i kontakt w przypadku uchybień lub błędów w karcie.

Wszelkich szczegółowych informacji w zakresie elektronicznej rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2012/2013 udzielają dyrektorzy publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych, w których zorganizowane są oddziały przedszkolne.