Warsztaty sprawozdawcze programu "Polskie Sztuczne Serce"

14.03.2012

W restauracji "Zielony Ogród" w Zabrzu Makoszowach odbywa się kolejna edycja warsztatów sprawozdawczych programu "Polskie Sztuczne Serce", organizowana przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi.

 

Warsztaty będą jednodniowym podsumowaniem i zaprezentowaniem aktualnego stanu prac nad opracowaniem pulsacyjnych protez serca: pozaustrojowej pulsacyjnej pompy wspomagania serca Religa Heart EXT i częściowo wszczepialnej pulsacyjnej pompy wspomagania serca Religa Heart IMPL oraz częściowo wszczepialnych wirowych pomp wspomagania serca: odśrodkowej Religa Heart ROT i osiowej Religa Heart AXIAL oraz całkowicie wszczepialnej Religa Herat TOTAL.

Program warsztatów:
09.30 – 10.30 Rejestracja uczestników (poczęstunek)
10.30 – 10.40 Powitanie – Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent miasta Zabrze
Powitanie – prof. Andrzej Karbownik, prezes Rady Fundacji
10.40 – 10.50 Wprowadzenie – dr Jan Sarna, Koordynator

Prowadzenie: mgr inż. Roman Kustosz, z-ca koordynatora ds. naukowych

10.50 – 11.50 Raporty z przedsięwzięcia P02 „Opracowanie technologii
metrologicznych, informatycznych i teleinformatycznych
dla potrzeb protez serca”
10.50 – 10.55 Wprowadzenie – mgr inż. Roman Kustosz
10.55 – 11.15 Raport zadania: „Model numeryczny całkowicie wszczepialnej protezy serca”-
prof. Maciej Pietrzyk (Akademia Górniczo-Hutnicza)
11.15 – 11.35 Raport zadania: „ System automatyzacji sterowania i nadzoru pracy
pozaustrojowej protezy serca” – prof. Krzysztof Janiszowski
(Politechnika Warszawska)
11.35 – 11.45 Recenzent: prof. Romuald Będziński
11.45 – 11.50 Podsumowanie – mgr inż. Roman Kustosz

11.50 – 12.10 Przerwa kawowa

12.10 – 14.30 Sprawozdania Przedsięwzięcia P03 „Opracowanie konstrukcji
klinicznych systemów wspomagania serca”
12.10 – 12.15 Wprowadzenie – mgr inż. Roman Kustosz

12.15 – 13.15 Pulsacyjne systemy wspomagania serca:
12.15 – 12.35 Pozaustrojowa Pulsacyjna Pompa Wspomagania Serca dla Dorosłych Religa
Heart EXT – inż. Artur Kapis (Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Zabrze)
12.35 – 12.55 Symulacje numeryczne przepływu przez prototyp pompy Religa Heart EXT
– prof. Krzysztof Jóźwik (Politechnika Łódzka)
12.55 – 13.15 Wszczepialna Pulsacyjna Pompa Wspomagania Serca Religa Heart IMPL
– mgr inż. Wojciech Bujok (Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Zabrze)

13.15 – 14.15 Wirowe systemy wspomagania serca:
13.15 – 13.35 Opracowanie konstrukcji wszczepialnej wirowej odśrodkowej pompy
wspomagania serca – mgr inż. Maciej Darłak
(Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Zabrze)
13.35 – 13.55 Opracowanie konstrukcji wszczepialnej wirowej osiowej pompy wspomagania
serca – dr Leszek Wilczyński (Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk)
13.55 – 14.15 Opracowanie konstrukcji całkowicie wszczepialnej pompy wspomagania serca
– mgr inż. Mirosław Czak (Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Zabrze)
14.15 – 14.25 Recenzent: prof. Janusz Skalski
14.25 – 14.30 Podsumowanie – mgr inż. Roman Kustosz

14.30 – 15.30 Przerwa na lunch
15.30 – 17.20 Sprawozdania Przedsięwzięcia P04 „Wprowadzenie do stosowania
klinicznego metod leczenia niewydolności serca z wykorzystaniem
polskich protez serca” oraz P05
15.30 – 15.35 Wprowadzenie – mgr inż. Roman Kustosz
15.35 – 15.55 Przygotowanie wprowadzenia do stosowania klinicznego pneumatycznych
komór wspomagania serca – dr Grzegorz Religa
(Instytut Kardiologii, Warszawa)
15.55 – 16.15 Przygotowanie stosowania wszczepialnej oraz całkowicie wszczepialnej
pompy wirowej w leczeniu ostrej i krytycznej niewydolności serca
– dr Jerzy Pacholewicz (Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze)
16.15 – 16.35 Podsumowanie stanu zaawansowania konstrukcji protez serca
opracowywanych w programie i wytyczenie finalnych celów realizacji
programu – mgr inż. Roman Kustosz
16.35 – 16.45 Recenzent: prof. Romuald Cichoń
16.45 – 17.05 Raport zadania P05: „Utworzenie wysoko specjalistycznej platformy naukowo-
technologicznej, w celu prowadzenia kompleksowych prac badawczych
i rozwojowych w zakresie protez serca” – dr Małgorzata Gonsior
(Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Zabrze)
17.05 – 17.15 Podsumowanie realizacji programu w roku 2011 oraz plany zadań na rok 2012-
mgr inż. Roman Kustosz
17.15 – 17.20 Zakończenie – dr Jan Sarna, Koordynator

17.20 – Kolacja