Nabór uczestników do projektu "Świat Oczami Młodzieży"

14.03.2012

Bezpłatne zajęcia i warsztaty dla młodzieży z Zabrza organizowane przez Stowarzyszenie "Guido".

Młodzieżowe Kluby Integracji Społecznej są nową coraz bardziej popularną metodą pracy z młodzieżą. MKIS oferują – wszechstronne wsparcie profesjonalistów zajmujących się profilaktyką problemową, wskazanie altematywnych i pożytecznych form spędzania wolego czasu, przygotowanie zawodowe młodzieży. Miejsce to chroni od przemocy i zachowań patologicznych, podnosi umiejętności zawodowe, które pomogą w znalezieniu zatrudnienia, umożliwia prowadzenie zajęć aktywizujących, terapeutycznych i edukacyjnych, rozwijanie talentów i zainteresowań.
W ramach projektu "Świat oczami młodzieży – badania rekomendacje i praktyczne wdrażanie programu profilaktyczno – aktywizującego w ramach Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej" powstały 2 MKIS’y w Zabrzu w ramach, których odbędą się bezpłatne zajęcia:

 

1. Warsztaty pośrednictwa pracy.
2. Warsztaty psychologiczne i pedagogiczne.
3. Warsztaty interpersonalne.
4. Warsztaty muzyczne (taneczne)
5. Warsztaty sportowe (aikido, alpinistyka, strzelectwo)
6. Warsztaty medialne.
7. Warsztaty wizażu, kosmetyka i fryzjerstwo.

Szczegółowy opis zajęć znajduje się na stronie www.stowarzyszenieguido.com

Zajęcia odbywać się będą w tygodniu oraz w weekendy w godzinach niekolidujących z zajęciami szkolnymi. Szczegółowy harmonogram zajęć znajduje się na stronie www.stowarzyszenieguido.com Projekt trwa od kwietnia 2012 do września 2012r. Większość zajęć odbywać się będzie w centrum Zabrza (Dom Harcerza, ul. Wolności 350a), prowadzić je będą wykwalifikowani trenerzy.

Warunki:
Uczestnikami projektu będzie młodzież w wieku 15 – 25 lat zamieszkała w Zabrzu.
Proces rekrutacji rozpocznie się od 1 marca 2012 r. i trwać będzie do 20 marca 2012 r.
Osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie się do uczestnictwa w projekcie jest zobowiązana do samodzielnego wypełnienia ankiety rekrutacyjnej. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do uczestnictwa w minimum 90% zajęć szkoleniowych oraz przynajmniej jednorazowym skorzystaniu z indywidualnych konsultacji. Więcej informacji w regulaminie rekrutacji dostępnym na stronie www.stowarzyszenieguido.com

Kontakt:
Stowarzyszenie "Guido"
Oddział Centrum: ul. Wolności 350a, 41-800 Zabrze (Dom Harcerza)
e-mail : biuro[@]stowarzyszenieguido.com www.stowarzyszenieguido.com
telefon: 501-317-400 (od 8.00 do 20.00 ) fax. 32 458 76 06
——————————–
Pozdrawiam Serdecznie
Radosław Szymański
Dział Promocji Stowarzyszenia "Guido" / Serwis www

http://www.stowarzyszenieguido.com
e-mail: dzialpromocji@stowarzyszenieguido.com
kom: 505 724 084 gg: 2678469