Kolejna edycja Szybowskazu

12.03.2012

Marcowy „Szybowskaz” postanowiliśmy ściśle połączyć z innymi wydarzeniami z oferty Muzeum Górnictwa Węglowego, a wybór filmu podyktowała nam trwająca wystawa „Droga węgla”. Chcemy bowiem zaproponować film fabularny pt. „Dwoje z wielkiej rzeki” z 1958 roku w reżyserii Konrada Nałęckiego.
 

Prezentowane dzieło to prawdziwe Silesian Love Story – opowieść o miłości w trudnych czasach, gdy konflikty między Polakami a Ślązakami raz po raz wybuchały gorącym płomieniem. W klimacie nawiązującym do Romea i Julii przedstawiona została tu miłość między synem starego Wiślaka a córką śląskiego barkarza z Odry – miłość, której rodzice obojga zakochanych, przesączeni międzydzielnicowymi antagonizmami nie potrafią zaakceptować.
A wszystko to na tle błyszczącej rzeki będącej „drogą węgla” dla płynących nią barek i holowników.
 

Serdecznie zapraszamy!
23 marca 2012 r. (piątek) godz. 17:00
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu