Ze Szwedami o ekologii

09.03.2012

W ramach projektu „Zrównoważony Rozwój Miast” Zabrze odwiedzą goście ze Szwecji – przedstawiciele miasta Lund (miasta partnerskiego Zabrza), przedstawiciele miasta Eköpinkg, delegacja z polsko-szwedzkiej platformy energetycznej oraz przedstawiciel ambasady szwedzkiej w Polsce.

Zagraniczni goście rozmawiali z przedstawicielami naszego miasta o zagadnieniach biogazu i recyklingu, rekultywacji terenów poprzemysłowych, oczyszczaniu ścieków, produkcji biomasy oraz gospodarce odpadami.