Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

02.03.2012

Urząd Miejski w Zabrzu informuje, że w związku ze zmianą rozwiązań technicznych rekomendowanego do realizacji wariantu IIa na odcinku od ul. Sportowej do ul. Sikorskiego w Zabrzu zamierza przeprowadzić ponowne konsultacje społeczne przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi publicznej w Zabrzu, łączącej węzeł „Wspólna” autostrady A-4 z ul. Makoszowską w rejonie km 29+500”

Konsultacje społeczne prowadzone będą w okresie od 05.03.2012 r. do 09.03.2012r. według następującego planu:

W dniach 5 i 6 marca 2012 r., w godz. 10.00-17.00 w Wydziale Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Zabrzu, przy ul. Wolności 286, pok. 205, prowadzony będzie punkt konsultacyjny. Osoba kontaktowa: Elżbieta Urbaniak, tel. 32/37-33-424.

Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami miasta Zabrze odbędzie się w dniu 07.03.2012 roku (środa ), w Domu Kultury w Kończycach przy ul. Dorotki 3 o godz. 17:00.

W dniach od 05.03.2012 – 09.03.2012 materiały informacyjne nt. przedsięwzięcia dostępne będą na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu ( poniżej ).

Prosimy o przekazywanie swoich opinii, wniosków i zastrzeżeń ( z dopiskiem „Konsultacje społeczne węzeł „Wspólna” autostrady A4” – zmiana rozwiązań) na wzorze ankiety na adres:

Urząd Miejski w Zabrzu, Wydział Inwestycji i Remontów
ul. Wolności 286, 41-800 Zabrze
fax 032 37 33 457
e-mail: eurbaniak@um.zabrze.pl