Kopalnia Guido nawiązała współpracę z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach

01.03.2012

29 lutego na poziomie 320 Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Kopalnią Guido a Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach.

List intencyjny w tej sprawie podpisali dyrektor Kopalni Bartłomiej Szewczyk oraz rektor uczelni dr hab. Jan Pyka. W spotkaniu udział wzięli m.in. prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, przewodniczący Rady Miejskiej Marian Czochara oraz pracownicy naukowi UE. Celem porozumienia jest nawiązanie współpracy w zakresie działań związanych z promowaniem walorów turystyki industrialnej oraz wykorzystaniem jej w działalności dydaktycznej uczelni. Między innymi studenci kierunku gospodarka turystyczna będą mieli praktyki w Guido. Z kolei kadra naukowa UE wesprze pracowników Guido w dokumentowaniu innych zabytków techniki. Podobne porozumienie Kopalnia Guido podpisała z Politechniką Śląską w Gliwicach.