IV Konferencja „Między wolnością a bezpieczeństwem w szkole”

27.02.2012

Światopoglądowa neutralność czy religijna tolerancja? – taki temat towarzyszył rozważaniom prelegentów w ramach IV Konferencji „Między wolnością a bezpieczeństwem w szkole” zorganizowanej w Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu w ubiegły czwartek. W konferencji udział wzięło blisko 80 uczestników: nauczycieli, dyrektorów szkół, katechetów, przedstawicieli organów prowadzących z terenu powiatu gliwickiego. W konferencji udział wzięli także Zastępca Prezydenta Zabrza Jan Pawluch oraz Zastępca Dyrektora Gliwickiej Delegatury Kuratorium Oświaty Elwira Barańska – Szczerba.

 

Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele kilku kościołów i wspólnot wyznaniowych, które prowadzą katechizację w Zabrzu. Reprezentowani byli Adwentyści Dnia Siódmego, Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa, Luteranie oraz katolicy. W swoich referatach dzielili się doświadczeniami i refleksjami dotyczącymi katechizacji prowadzonej w szkołach lub w punktach katechetycznych. Jestem mile zaskoczony atmosferą tej konferencji, wierzę że dzięki niej Kościół Adwentystów stanie się w Zabrzu bardziej rozpoznawalny – powiedział Grzegorz Trzpil – pastor adwentystyczny i prelegent podczas konferencji. Atmosfera spotkania była bez wątpienia konstruktywna i merytoryczna. Zachariasz Brusiło z Kościoła Zielonoświątkowego w Zabrzu podzielił się refleksami na temat tolerancji w nauczaniu i wychowaniu szkolnym, a proboszcz parafii ewangelicko – augsburskiej w Zabrzu, ks. Dariusz Dawid, wyliczył wyzwania, jakie stoją dziś przez nauczaniem religii w ogóle. Kościół katolicki reprezentował ks. Jan Matysek z parafii Wniebowzięcia NMP w Biskupicach.
Poza wygłoszeniem referatów przedstawiciele Kościołów dali się także zaprosić do dyskusji panelowej, którą poprowadził Paweł Jurek – redaktor naczelny Radio PLUS Śląsk. Debata dotyczyła m.in. samej obecności religii w szkole, oceniania na katechezie, symboli religijnych w miejscach publicznych. Budujące było to, że w zasadzie wszyscy dyskutanci, reprezentujący różne tradycje chrześcijańskie, zgodnie opowiadali się zarówno za obecnością religii w szkole (punktach katechetycznych), jaki za ocenianiem na katechezie, a także za symboliką religijną w miejscach publicznych.
Cennym elementem konferencji były także inne wystąpienia: Anna Kij z katowickiego Kuratorium Oświaty przybliżyła przepisy prawne regulujące status katechezy w systemie oświaty, sięgając aż do okresu międzywojennego, dzięki czemu uczestnicy zyskali pełny ogląd ewolucji przepisów oświatowych w tym zakresie. Ewolucji – dodajmy, która wydaje się jeszcze nie zakończona. Barbara Spólnicka – Szczepaniak, nauczycielka etyki z Górnośląskiego Centrum Edukacji w Gliwicach, jako jeden z najbardziej doświadczonych etyków w regionie, podzieliła się doświadczeniami z prowadzenia zajęć z młodzieżą ponadgimnazjalną. Elżbieta Iwanek z Gimnazjum nr 24 w Zabrzu zaproponowała spojrzenie na religię w szkole oczami osoby niewierzącej, błyskotliwie analizując swoje doświadczenia zawodowe i osobiste.
Gościem szczególnym konferencji była przedstawicielka szkoły z Flensburga (Niemcy) – Andrea Hufenbach. W swoim znakomicie przygotowanym referacie zdała relację z doświadczeń katechetów w szkołach niemieckich. Prelegentka, która sama naucza religii ewangelickiej i j. niemieckiego, przybliżyła specyfikę pracy katechetycznej w północnych Niemczech mówiąc np. o jednej z klas, w której na 9 uczniów nieochrzczonych w żadnym Kościele 3 twierdzi, że są ateistami, a aż 6 nie wie czy ich rodziny wyznają jakąkolwiek religię. Co ciekawe, uczniowie ci korzystają z lekcji religii – stwarza to duże wyzwania katechetom, którzy w swojej pracy muszą kierować się wyczuciem i delikatnością.

Co ważne – Kościoły i wspólnoty reprezentowane na konferencji nie zostały zaproszone z daleka – wszystkie one tworzą pejzaż światopoglądowy Zabrza, cieszę się więc, że nasza konferencja stała się okazją do bycia razem, poznawania siebie, bo to niewątpliwie sprzyja budowaniu zrozumienia i prawdziwej tolerancji religijnej – twierdzi Piotr Kunce, dyrektor Gimnazjum nr 24.