Zabrze przestrzenią rozwoju

Ważne!Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości w gminie

24.02.2012

1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Na stronie Urzędu Miasta Zabrze powstanie zakładka ODPADY KOMUNALNE, na której będą zamieszczane informacje na temat wprowadzania nowego systemu.
Informacje dotyczące nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z dnia 1 lipca 2011 roku oraz o obowiązujących, jak i projektowanych aktach prawnych związanych z gospodarką odpadami komunalnymi znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl/komunalne.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Wydział Infrastruktury Komunalnej : Agnieszka Duda, Monika Skrabut, Sandra Kandzia pod nr tel. 032 37-33-551.