Moda na polski

24.02.2012

24 lutego po raz kolejny w Miejskim Ośrodku Kultury Guido w Zabrzu odbyło się spotkanie pn. „Moda na polski”. Projekt powstał w 2009 roku w związku z ustanowieniem przez UNESCO Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

Tegoroczna miejska edycja przedsięwzięcia została zorganizowana przez IV Liceum Ogólnokształcące przy współpracy z MOK Guido. Honorowy patronat nad imprezą objęła prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik oraz dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach prof. dr hab. Jan Malicki. Tematem przewodnim „Mody na polski” było słowo jako narzędzie. Pierwszy na scenie domu kultury pojawił się dr Zbigniew Nawrat – dyrektor Instytutu Protez Serca oraz Pracowni Biocybernetyki w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. Z własnej perspektywy opowiadał o doświadczeniach związanych z tworzeniem pierwszych w Polsce sztucznych komór serca oraz rodziny robotów chirurgicznych Robin Heart.

– Dzisiaj w epoce postindustrialnej słowo odgrywa coraz większą rolę i staje się istotnym narzędziem, które umiejętnie stosowane można służyć wielkim projektom – przekonywał dr Nawrat.

Kolejnym punktem programu był występ kabaretowy uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr 3 w Zabrzu. Jako pierwszy wystąpił Michał Pszyszlak. Wpisując się w tegoroczny temat „Mody na polskę” rozśmieszał publiczność wykorzystując do tego niezwykle barwną śląską gwarę. Następnie zaprezentował się Paweł Zygmunt w dowcipnym monologu prezentującym hermetyczność języka informatyki.

Całe wydarzenie uświetnił występ muzyczny zespołu szantowego „Brasy”. Zgromadzona publiczność bardzo żywiołowo reagowała na tradycyjnie śpiewane szanty a’capella oraz piosenki żeglarskie z towarzyszeniem gitary i bodhranu.

Na zakończenie głos zabrała prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, która ze sceny zabrzańskiego ośrodka kultury wspomniała śp. Krystynę Bochenek – wielką orędowniczkę języka polskiego i gwary śląskiej. Wyraziła również uznanie dla wszystkich występujących oraz podziękowała za zaangażowanie i trud związany z organizacją wydarzenia.