XIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY 2011/2012 pod hasłem 20 lat Straży Pożarnej- jak nas widza tak nas „malują”

20.02.2012

Organizator:
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przy współpracy
z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów
Wojewódzkich

Koordynator na szczeblu powiatu miejskiego Zabrze:
Wydział Oświaty
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3

Cele:
– promocja i poszerzenie wiedzy na temat służb ratowniczych, szczególnie straży pożarnej
– popularyzacja zasad bezpiecznego zachowania oraz właściwego postępowania w przypadku występowania różnego rodzaju zagrożeń
– zainteresowanie dzieci i młodzieży tematem bezpieczeństwa
– rozwijanie świadomości występowania różnego rodzaju niebezpiecznych zdarzeń oraz umiejętności ich unikania
– kształtowanie właściwych postaw w obliczu zagrożenia

Przebieg konkursu:

1. Ogłoszenie konkursu w placówkach oświatowych miasta Zabrze
10.02.2010r. Szczegółowe informacje na stronie www.straz.gov.pl -konkurs plastyczny.

2. Prace należy złożyć w dniach 14 i 15 marca 2011 w godz. 9.00-18.00 w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 3 ul. Opolska 29 tel. 32-271- 54- 45

3. Zostanie powołana komisja konkursowa. Protokół z prac komisji zostanie umieszczony na www.opp3.zabrze.magistrat.pl www.opp3.yoyo.pl
przesłany e-mail do wszystkich placówek, które wezmą udział w konkursie
oraz do Komitetu organizacyjnego szczebla wyższego.

4. Etap na szczeblu Gmina Zabrze na prawach powiatu zostanie zakończony na uroczystym podsumowaniu. Planowana jest wystawa wyróżnionych prac, okolicznościowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
5. Po pięć prac z każdej kategorii wiekowej zostanie przesłanych do eliminacji wojewódzkich.

Grupy wiekowe
I grupa – grupa młodsza: 6-8 lat-szkoła podstawowa
II grupa – grupa średnia: 9-12 lat – szkoła podstawowa
III grupa – grupa starsza: 13-16 lat – gimnazjum
IV grupa – uczniowie niepełnosprawni, uczniowie szkół specjalnych, wychowankowie świetlic terapeutycznych i ośrodków terapii zajęciowej ( bez ograniczeń wiekowych)

Technika
Dopuszczalna technika wykonania prac: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, malowanie na tkaninie
Format prac od A –4 do A-2
Oceniane będą tylko prace wykonane indywidualnie.

Organizatorzy nie przewidują zwrotu nadesłanych prac.

Formularz zgłoszeniowy z załączniku.