Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11

20.02.2012

17 lutego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu zorganizowano spotkanie z okazji zakończenia termomodernizacji szkoły.

– W ramach prowadzonego w naszym mieście programu termomodernizacji nowe oblicze zyskało już kilkanaście szkół i przedszkoli. – powiedziała prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Jednocześnie przygotowaliśmy wnioski termomodernizacyjne na kolejnych 10 zadań. Na te przedsięwzięcia pozyskujemy dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych m.in. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Dyrektor szkoły Magdalena Kaernbach-Wojtaś wręczyła podziękowania tym, którzy wsparli modernizację. Otrzymali je m.in. prezydent Zabrza i przewodniczący Rady Miejskiej Marian Czochara. Termomodernizacji przebiegała w dwóch etapach. W ramach pierwszego, który trwał od czerwca do grudnia 2011 roku i kosztował 1,4 mln zł wykonano prace w zakresie m.in. demontażu starej i wykonania nowej instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły i sali gimnastycznej oraz wykonanie roboty budowlane w szkole i sali gimnastycznej. W drugim etapie, który trwał od sierpnia 2011 roku do stycznia 2012 roku i kosztował nieco ponad milion złotych wymieniono pokrycie dachu i przeprowadzono remont konstrukcji dachu. Prace dotyczyły także elewacji, docieplono poddasze.