Spotkanie samorządowców z parlamentarzystami

20.02.2012

20 lutego w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zorganizowane zostało spotkanie samorządowców ze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z posłami i senatorami z naszego regionu. Wzięła w nim udział prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Podczas spotkania poruszono kwestie związane z sytuacją samorządów lokalnych. W szczególności duże emocje wśród samorządowców budzi przygotowana przez Ministerstwo Finansów reguła wydatkowa. Zakłada ona odgórne ograniczenia wysokości deficytów w budżetach samorządów. Projekt zakłada, że w 2012 r. deficyt sektora wyniesie maksymalnie 10 mld zł, z kolei w 2013 r. – 9 mld zł, a począwszy od 2014 r., nie będzie mógł przekraczać 8 mld zł. Wśród innych tematów rozmawiano także o oświacie, systemie ochrony zdrowia z uwzględnienie ustawy o działalności leczniczej i opiece społecznej. Uczestnicy spotkania wymienili poglądy na temat projektu ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym.