Konferencja na temat ojcostwa

20.02.2012

17 lutego w Zabrzu odbyła się konferencja pt. "Ojcostwo dzisiaj – strategia dla organizacji wspierających rodzinę" zorganizowana przez Fundację Cyryla i Metodego. Patronat nad tym wydarzeniem objęła prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Konferencja była adresowana do organizacji i instytucji wspierających rodzinę, działających na terenie województw śląskiego i opolskiego. Inicjuje ona tworzenie sieci współpracy akcentującej rolę zaangażowanego ojca w prawidłowym funkcjonowaniu rodziny.

Podczas konferencji wystąpili specjaliści z dziedzin związanych z tematyką rodzinną, wychowawczą, edukacyjną. Zaprezentowano aktualny stan inicjatyw wspierających ojcostwo w Polsce, jak też uczestnicy podzielili się dobrymi praktykami w tym zakresie.

Fundacja Cyryla i Metodego, zwracając uwagę na niezastąpioną i niedocenianą rolę ojca w rodzinie, podjęła w 2004 roku Inicjatywę Tato.Net, której celem jest pomaganie mężczyznom w budowaniu świadomego i odpowiedzialnego ojcostwa, oraz tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego zaangażowaniu ojców w rodzinie. Więcej informacji na stronie internetowej www.tato.net