Konferencja "Między wolnością a bezpieczeństwem w szkole"

20.02.2012

W najbliższy czwartek 23 lutego w Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana po raz czwarty odbędzie się konferencja "Między wolnością a bezpieczeństwem w szkole".

W tym roku zaproszeni prelegenci, w tym także przedstawiciele różnych Kościołów i wspólnot, podejmą temat nauczania religii i etyki w szkołach – "Światopoglądowa neutralność czy religijna tolerancja?" – takie hasło przyświecać będzie wygłaszanym referatom i prowadzonym dyskusjom. W ramach konferencji wystąpi także gościnnie z krótkim programem artystycznym zespół "Gwiazdy romskie" z Gimnazjum nr 16 w Zabrzu. Nad przedsięwzięciem honorowy patronat sprawuje Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka – Szulik oraz Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Gliwicach – Danuta Waniek.

Szczegółowe informacje w załączeniu.