Darmowa szkoła dla dorosłych

20.02.2012

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu przy ul. 3 Maja 95 serdecznie zaprasza dorosłych mieszkańców Zabrza do udziału w projekcie "INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ = INWESTYCJA W SIEBIE".

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych przez dorosłych mieszkańców naszego miasta.

Zapraszamy absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej do publicznego technikum uzupełniającego dla dorosłych. Otwieramy 2 kierunki:

 

  • technik budownictwa dla absolwentów zawodów budowlanych;
  • technik handlowiec dla absolwentów zawodu sprzedawca.

Zapraszamy absolwentów gimnazjum (lub 8-klasowej szkoły podstawowej) do publicznej zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych. Otwieramy 3 kierunki:

  • elektryk;
  • monter izolacji przemysłowych;
  • mechanik pojazdów samochodowych.

W ramach projektu oferujemy:

– posiłek w każdym dniu zajęć! – ubranie robocze
– komplet podręczników – wysoko wykwalifikowaną kadrę
– przyjazną atmosferę – praktyki zawodowe w renomowanych firmach

Kształcenie odbywa się w trybie zaocznym w soboty i niedziele od 3 marca 2012r.

www.inwestycja.edu.pl
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu przy ul. 3 Maja 95, Tel. 32 370-15-99

Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej.