Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych

17.02.2012

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Urszula Koszutska oraz logopedzi: Marzena Koralewska, Mariola Grzywacz, Bogumiła Kasprzycka-Gładysz, Lilianna Wilk zapraszają Rodziców zainteresowanych rozwojem mowy swoich dzieci na badania logopedyczne w ramach akcji Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych.

Badania będą prowadzone 3 marca 2012 r. od godz. od 8.00 do 13.00 w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 91.
 

Wszelkie informacje dotyczące badań organizowanych na terenie Poradni udzielane będą pod numerem telefonów :
(032) 271-19-51
0-883-315-363