Nowa Rada Polskiej Organizacji Turystycznej

16.02.2012

9 lutego Minister Sportu i Turystyki powołała Małgorzatę Mańkę-Szulik, prezydenta Zabrza w skład osiemnastoosobowej Rady Polskiej Organizacji Turystycznej.

 

W tym gremium są przedstawiciele m.in. Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem działalności Polskiej Organizacji Turystycznej jest wypromowanie Polski jako nowoczesnego kraju, atrakcyjnego dla turystów i inwestorów. Więcej informacji na stronie: http://www.pot.gov.pl