Spotkanie dla młodzieży z Jerzym Majcherczykiem – 17 lutego

14.02.2012

Serdecznie zapraszamy uczniów zabrzańskich szkół do Multikina na bezpłatne spotkanie z Jurkiem Majcherczykiem – urodzonym w Siewierzu, a mieszkającym w Stanach Zjednoczonych – sławnym podróżnikiem, inicjatorem i współtwórcą wielu wypraw, odkrywcą Kanionu Colca w Peru a także autorem setek artykułów i kilku książek o Peru i kanionie Colca oraz pierwszej Encyklopedii Biznesu Turystycznego – POLAND 95.

1. Organizatorzy spotkania:

• Jerzy Majcherczyk
• Urząd Miejski w Zabrzu
• Zabrzański Doradca Metodyczny Przyrody i Geografii

2. Cele spotkania:

• rozwijanie zainteresowań związanych z tematyką odkryć geograficznych,
• pogłębianie wiedzy na temat roli i znaczenia odkryć geograficznych

3. Adresaci:

• Młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

4. Terminy spotkań:

• Uczniowie szkół gimnazjalnych – 17 lutego 2012 r. godzina 9:00,
• Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – 17 lutego 2012 r. godzina 11:30,

Zaproszona młodzież wraz z ich opiekunami uczestniczyć będzie w wykładzie połączonym z dwuetapową prezentacją multimedialną oraz obejrzy film „KSIĘŻYCOWY KANION COLCA” (film o odkryciu Kanionu Colca ).
W trakcie spotkania zaplanowano ciekawe konkursy opierające się na posiadanej już przez uczniów wiedzy z zakresu polskich odkryć geograficznych na świecie, a także informacji zdobytych podczas spotkania. Za udział w konkursach dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody.
Zgłoszenia uczestniczącej w spotkaniu jednostki klasowej z danej szkoły należy przesłać na adres: bhazy@um.zabrze.pl, lub dostarczyć w formie pisemnej do Wydziału Oświaty w Zabrzu do Pani Bożeny Hazy w terminie do dnia 15 lutego 2012 (wg. załączonego wzoru). O uczestnictwie w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń, która może podlegać ewentualnej korekcie.