Poprawa jakości wody w Zabrzu

07.02.2012

7 lutego zorganizowano uroczyste otwarcie zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody "Leśna" w Zabrzu. Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. przeznaczyło na tę inwestycję 3,9 mln zł.

W spotkaniu udział wzięli prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, przewodniczący Rady Miasta Marian Czochara, radni Rady Miejskiej, prezes ZPWiK Spółka z o.o. Piotr Niemiec, prezesi miejskich spółek oraz przedstawiciele wykonawcy i naukowcy, którzy opowiedzieli o zaletach nowych rozwiązań. Po modernizacji SUW "Leśna" to obiekt w pełni zautomatyzowany. Wyposażony w system zdalnej wizualizacji umożliwiający całodobową kontrolę parametrów technicznych oraz stanu bezpieczeństwa.

Podstawowe założenia nowej technologii:
• Spełnienie warunków Rozporządzenie Ministra Zdrowia
• Spełnienie zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia
• Znaczne obniżenie dawki podchlorynu sodu dozowanego do wody
• Wyeliminowanie dawkowania wodorosiarczynu sodu w celu dechloracji wody
• Poprawa właściwości fizykochemicznych wody oraz walorów smakowych i zapachowych
• Obniżenie kosztów eksploatacji