Wyposażono jednostki miejskie – projekt KSOD – SEKAP

06.02.2012

W ramach realizowanego projektu pn.: „Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP” w zakresie miejskich jednostek organizacyjnych, Wydział Informatyki w 2011 roku ogłosił i rozstrzygnął przetarg na realizację części sprzętowej projektu, tj. dostawę zestawów komputerowych wraz ze skanerami , drukarkami i czytnikami kodów kreskowych; notebooków oraz zestawów do elektronicznych podpisów kwalifikowanych do jednostek miejskich takich jak m.in. szkoły, przedszkola czy biblioteka wraz z filiami.
 

Łącznie przekazano do miejskich jednostek biorących udział w projekcie (98 jednostek i 22 filie Miejskiej Biblioteki Publicznej):
• 131 Zestawów komputerowych
• 98 Skanerów
• 98 Drukarek
• 15 Czytników kodów kreskowych
• 98 notebooków
• 98 sztuk elektronicznych podpisów kwalifikowanych zapisanych na kartach magnetycznych wraz z czytnikami i oprogramowaniem
o łącznej wartości 1 043 153,16 zł

Ww. projekt w 2011 roku otrzymał dofinansowanie ze środków ówczesnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach art.12 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Pod koniec 2011 roku ogłoszono przetarg na wykonawcę realizacji części programowej projektu tj. Systemu do Elektronicznego Obiegu Dokumentów w powiązaniu z platformą SEKAP, w chwili obecnej trwa procedura przetargowa. Projekt planuje się zrealizować do końca 2012 roku i w ramach jego realizacji planuje się jeszcze przeprowadzenie szeregu szkoleń oraz promocję projektu.
Zespół realizujący projekt : Wydział Informatyki oraz Zespół ds. Wdrożeń Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu.