Podpisano kolejne umowy na częściowe finansowanie termomodernizacji miejskich budynków

03.02.2012

2 lutego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Prezydent Miasta Zabrze podpisała kolejne umowy na częściowe finansowanie termomodernizacji miejskich budynków.
 

W ramach zawartych umów dofinansowane zostaną inwestycje związane z termomodernizacją budynku Przedszkola Nr 47 mieszczącego się przy ul. Kalinowej 9A oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 11 przy ul. Sienkiewicza.
Dofinansowanie zadań polega na przyznaniu bezzwrotnych dotacji odpowiednio w wysokości 82.070 zł i 140.841 zł oraz udzieleniu preferencyjnych pożyczek o łącznej wartości 645.789 zł. Korzystny charakter przedmiotowych pożyczek wynika głównie z faktu względnie niskiego oprocentowania oraz z możliwości uzyskania częściowego umorzenia.
Zaciągnięcie w/w pożyczek zostało zaplanowane w budżecie Miasta Zabrze na 2012 rok, a więc ich „konsumpcja” nastąpiła w ramach przyznanego przez Radę Miejską limitu.