Szkoła dla Rodziców dzieci z deficytami rozwoju przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 41 w Zabrzu

30.01.2012

Jeżeli niepokoi Państwa rozwój i zachowanie Waszego dziecka, możecie zwrócić się do specjalistów „Szkoły dla rodziców”:
• Oligofrenopedagoga;
• Psychologa;
• Logopedy;
• Pedagoga specjalnego;
• Psychiatry.
 

Szkoła dla rodziców” to cykl bezpłatnych zajęć wykładowo – instruktażowych skierowanych do rodziców i opiekunów dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (upośledzenie umysłowe, autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa i inne zaburzenia rozwojowe).

Oferta:
W ramach „Szkoły dla Rodziców” oferujemy Państwu szkolenia specjalistyczne z zakresu:
• Rozwijania i wspomagania komunikacji;
• Pracy z dzieckiem przejawiającym trudne zachowania;
• Rozwijania samodzielności;
• Pomocy psychiatrycznej;
• Pracy nad emocjami własnymi i dziecka.
Uwaga: Oferujemy szkolenia dla osób indywidualnych (rodziców, opiekunów) oraz szkolenia dla Stowarzyszeń pracujących na rzecz dzieci z deficytami w rozwoju. Szkolenia mogą mieć charakter zarówno stacjonarny, jak i wyjazdowy.

Zajęcia w ramach „Szkoły dla rodziców” odbywają się raz w miesiącu. Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia udziału.
Kontakt:
Zapisy i szczegółowe informacje pod nr telefonów:
531 858 842, 508 152 168.
Zespół Szkół Specjalnych Nr 41 w Zabrzu
ul. Konopnickiej 3, 41-800 Zabrze, tel./fax 32 271 02 15
e-mail: zss41zabrze@poczta.onet.pl, www.zss.edu.pl