PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DO 31 STYCZNIA 2012r.

27.01.2012

Urząd Miejski w Zabrzu informuje, iż termin składania deklaracji rocznych podatku od nieruchomości dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych upływa w dniu 31.01.2012r. Niezłożenie deklaracji na podatek od nieruchomości w wyżej wymienionym terminie podlega odpowiedzialności karno skarbowej.
 

Jednocześnie zaznacza się, iż termin płatności pierwszej raty podatku od nieruchomości za 2012 rok, dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej upływa z dniem 31.01.2012r., którego niedotrzymanie spowoduje naliczenie odsetek podatkowych.