Certyfikat za jakość

18.01.2012

Urząd Miejski w Zabrzu, dążąc do spełnienia potrzeb i oczekiwań klientów, w szczególności mieszkańców Zabrza i zabrzańskich przedsiębiorców, podjął starania mające na celu utrzymanie certyfikatu ISO 9001:2008 na kolejne trzy lata.

W związku z czym w grudniu ubiegłego roku poddał się procesowi certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością w zakresie „świadczenia usług dla ludności
oraz podmiotów gospodarczych w zakresie administracji publicznej”, polegającemu na ocenie pracy 21 komórek organizacyjnych przez zespół dwóch audytorów DEKRA CERTIFICATION.
W ramach przygotowania Urzędu do audytu zewnętrznego , przeprowadzono w ciągu ubiegłego roku 38 audytów wewnętrznych, zweryfikowano i zaktualizowano instrukcje i procedury, które pomagają świadczyć usługi na wysokim poziomie. Podczas audytów wewnętrznych zdiagnozowano 337 pozytywne aspekty pracy w 35 komórkach, a podczas audytu zewnętrznego stwierdzono 53 aspekty pozytywne i ani jednego negatywnego.
Badanie Urzędu zakończyło się wynikiem pozytywnym i zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2008 Urząd Miejski w Zabrzu uzyskał certyfikat zgodności z wymaganiami normy ważny
do roku 2015.
Zakończona sukcesem kolejna certyfikacja jest potwierdzeniem, że klienci Zabrzańskiego Urzędu są obsługiwani z najwyższą starannością. Ewentualne niedoskonałości są natychmiast eliminowane,
co stanowi gwarancję stałego dążenia do podnoszenia standardu obsługi wraz z zapewnieniem,
że w ramach świadczonych usług oczekiwania klienta są priorytetem dla Urzędu.
Konsekwentne stosowanie opracowanych procedur przez wszystkich pracowników objętych Systemem Zarządzania Jakością potwierdziło, że działania są planowane, nadzorowane
oraz ustawicznie doskonalone, co pozwala spełnić w coraz doskonalszy sposób wymagania klientów.
Kolejny otrzymany certyfikat dał świadectwo, że System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008
po wdrożeniu został w pełni utrzymany w Urzędzie i podlega nieustannemu rozwojowi. Ponadto spełnia wszystkie wymagania stawiane przez normy europejskie, a także gwarantuje stały proces doskonalenia jakości usług świadczonych przez Urząd.
Posiadanie certyfikatu ISO 9001 ma także walor promocyjny, jako pozytywny sygnał dla inwestorów, że w tej instytucji należy spodziewać się rzetelnej obsługi.