Górniczy Śląsk w sztuce naiwnej

11.01.2012

Obrazy śląskich naiwistów prezentuje szeroko najnowsze wydawnictwo Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w postaci niepowtarzalnego albumu „ Górniczy Śląsk w sztuce naiwnej”.


Feeria kolorów w malarstwie Ludwika Holesza, bogactwo scen rodzajowych w pracach Romualda Nowaka, niepowtarzalna forma postaci z obrazów Pawła Wróbla, surrealistycza wizja świata Erwina Sówki, melancholia i bajeczny kolor prac Ewalda Gawlika, bogactwo śląskiej ikonografii na płótnach Franciszka Kurzei, ekspresyjne obrazy Krzysztofa Websa – to tylko kilka przymiotników, które oddają niecodzienne piękno płócien śląskich malarzy zestawionych w tym albumie.
Album powstał dzięki zaangażowaniu pracowników kilku muzeów i ilustruje obrazy pochodzące ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Muzeum Historii Katowic, Muzeum Miejskiego w Zabrzu oraz Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Teksty do albumu zostały opracowane przez specjalistkę w zakresie sztuki nieprofesjonalnej –Jadwigę Pawlas Kos, Kierownika Działu Plastyki Muzeum Miejskiego w Zabrzu.
Wydawnictwo zostało dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Śląskiego
i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego . Patronat honorowy nad albumem objęli: Adam Matusiewicz Marszałek Województwa Śląskiego i Małgorzata Mańka – Szulik Prezydent Miasta Zabrze.
Projekt graficzny albumu: Mstudio.
Wszelkie informacje na temat wydawnictwa i możliwości zakupu znajdziecie Państwo na stronie internetowej www. muzeumgornictwa.pl oraz pod nr. tel.: 32/ 271-88-31 wew.: 29.