Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

10.01.2012

TOWARZYSTWO KULTURY TEATRALNEJ ogłasza 57. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI pod patronatem MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

1. KONKURS JEST IMPREZĄ OTWARTĄ – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych
2. KONKURS PROWADZONY BĘDZIE W FORMIE CZTERECH ODRĘBNYCH TURNIEJÓW:
A. TURNIEJ RECYTATORSKI
– repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2 utwory poetyckie oraz prozę;
– uczestnik wykonuje prozę i 1 utwór poetycki; łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.
B. TURNIEJ „WYWIEDZIONE ZE SŁOWA”
– repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów),
– dowolna forma prezentacji ( np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem),
– czas występu nie może przekroczyć 7 min.
C. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA
– obowiązuje przygotowanie spektaklu w oparciu o dowolny materiał literacki ( do 30 min.).
D. TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ
– repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany,
– uczestnik wykonuje 2 utwory śpiewane, 1 recytowany; łączny czas występu nie może przekroczyć 10 min..

3.WARUNKI UCZESTNICTWA
– przygotowanie interpretacji repertuaru lub zrealizowanie monodramu – którego
uczestnik nie prezentował w poprzednich bądź innych konkursach;
– zgłoszenie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia w poniżej podanym
terminie we wskazanej placówce .

4.INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Organizatorami eliminacji miejskich są:
Towarzystwo Kultury Teatralnej Oddział Terenowy w Zabrzu
Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 w Zabrzu

Eliminacje miejskie odbędą się w Sali kameralnej Teatru Nowego w Zabrzu, 5 i 6 marca 2012 r. początek godz. 13.00

Karty uczestników należy przysyłać na adres:

Młodzieżowy Domu Kultury Nr 2 , 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 12
z dopiskiem 57.OKR dla Marii Popławskiej
Termin zgłoszenia : 1 marca 2012