Wymiana doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych

09.01.2012

             

 Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym
Komisji Europejskiej w ramach Programu
„Uczenie się przez całe życie”.
    

Artur Nowakowski, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności znalazł się w grupie 12 uczestników projektu „Wymiana doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych” (WYDOBEZIMAS) realizowanym w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci.

Beneficjentem projektu jest Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach (Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego) natomiast partnerem Biuro Rady Miejskie Newcastle (City Council Newcastle upon Tyne) w Wielkiej Brytanii.
Założeniem projektu jest zapoznanie się z procedurami i najlepszymi praktykami w zakresie zabezpieczania imprez masowych w trakcie dwutygodniowej (19 marca – 3 kwietnia 2012 r.) wizyty studyjnej w kraju partnera projektu, a następnie ich adaptacja, rozpowszechnienie oraz praktyczne wykorzystanie na obszarze województwa.
Jako cele projektu należy wymienić:
• umożliwienie rozwoju zawodowego i osobistego specjalistów – praktyków w dziedzinie bezpieczeństwa imprez, a następnie wykorzystanie ich w przyszłych działaniach szkoleniowych,
• zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez praktyczną naukę stosowania wypracowanych rozwiązań w kraju partnera a następnie poprzez propozycję zaadaptowanie ich w kraju,
• popularyzowanie dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa imprez,
• przekazanie zdobytej wiedzy i doświadczenia adresatom z własnego sektora zawodowego.
W dłuższej perspektywie oczekiwanym skutkiem będzie lepsze skoordynowanie działań podmiotów odpowiedzialnych za zabezpieczenie imprez masowych a w następstwie poprawa bezpieczeństwa na śląskich stadionach.
Więcej informacji znaleźć można na stronie:
www.wydobezimas.slask.eu