Śląska Karta Usług Publicznych

09.01.2012

9 stycznia w siedzibie KZK GOPw Katowicach została podpisana umowa z wykonawcą Śląskiej Karty Usług Publicznych. W imieniu Zabrza podpis złożyła prezydent miasta Małgorzata Mańka-Szulik. W spotkaniu udział wzięła minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska.

Celem projektu „Śląska Karta Usług Publicznych (ŚKUP)” jest utworzenie systemu informatycznego, który zwiększy zakres oraz dostępność usług świadczonych przez instytucje publiczne drogą elektroniczną. Jednocześnie ŚKUP stanie się narzędziem wspomagającym zarządzanie w administracji publicznej. Projekt zakłada wprowadzenie systemu płatności elektronicznych za usługi dostarczane przez instytucje publiczne przy wykorzystaniu elektronicznej karty bezstykowej. W Zabrzu w projekcie udział wezmą następujące instytucje: Miejski Ogród Botaniczny, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Dom Muzyki i Tańca, Teatr Nowy, Kopalnia „Guido” i Miejski Zakład Kąpielowy.

Oprócz pełnienia funkcji pieniądza elektronicznego, karta ta będzie stanowić identyfikator mieszkańca oraz nośnik certyfikatu podpisu elektronicznego. Istotnym elementem przedsięwzięcia, ułatwiającym kontakt użytkowników z administracją, będzie Portal Klienta, który zintegruje dostęp do elektronicznych usług publicznych świadczonych przez różne instytucje.

Prezentacja Śląskiej Karty Usług Publicznych