Dzień Nauki w Zespole Szkół nr 11

05.01.2012

W Zespole Szkół nr 11 w Zabrzu odbywa się Dzień Nauki. W rozpoczęciu udział wzięła prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

W sali gimnastycznej odbywają się wykłady. Pierwszy nt. "Początku wszechświata" wygłosił dr Tomasz Rożek. Następnie dr Martin Peterlechner opowiedział o "Stopach metali zapamiętujących kształt". W programie Dnia Nauki są również eksperymenty chemiczne, film o Marii Skłodowskiej-Curie i kolejne wykłady m.in. na temat "Bezpieczeństwo energetyki jądrowej w świetle wypadku w elektrowni Fukushima". W salach lekcyjnych odbywać się będą warsztaty. Dzień Nauki potrwa do 15.00