Pierwsza taka jednostka w kraju

03.01.2012

W Zabrzu rozpoczął pracę Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej. Jest to nowa jednostka budżetowa miasta.

– Jest to nowatorskie rozwiązanie. Nowa jednostka łączy obowiązki zarządcy dróg, zarządzania i monitorowania ruchem drogowym oraz zadania w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego – powiedziała prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Jej dyrektorem został Kazimierz Ladziński, dotychczasowy naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Zabrzu. MZDiII mieści się przy ul. Piastowskiej 11 w Zabrzu. Najważniejszymi zadaniami MZDiII będą w szczególności działania związane z prawidłowym funkcjonowaniem infrastruktury drogowej, obsługi informatycznej miejskich jednostek i sieci szerokopasmowych oraz przygotowanie i realizacja projektów zapisanych w dokumencie e-Zabrze obejmujących swoim zakresem Miasto Zabrze.MDZiII czynny jest w poniedziałek w godz. 7:30-17.00, od wtorku do piątku 7.30-15.30. Numer telefonu kontaktowego 32 277 68 00.

Więcej informacji nt. jednostki, w tym statut, można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej