Otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury

02.01.2012

Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Zabrzu przypomina, że tylko do 9 stycznia b.r. (poniedziałek) można składać wnioski na otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2012 r. (I edycja).

Dokumenty należy składać w sekretariacie Wydziału Kultury i Sportu, ul. Wolności 286, III piętro, pokój 300.

Wzór oferty:
http://www.um.zabrze.pl/sites/default/files/attach/oferta_1.doc

Wzór oświadczenia:
http://www.um.zabrze.pl/sites/default/files/attach/oswiadczenie.docx