Gazobudowa w Grupie Kapitałowej PGNiG

02.01.2012

Zakończył się proces formalnego połączenia 4 spółek, które tworzą strukturę PGNiG Technologie Sp. z o.o. W jej skład weszła BUG Gazobudowa Sp. z o.o. z Zabrza. Pozostałe podmioty to BN Naftomontaż Sp. z o.o., ZUN Naftomet Sp. z o.o. i ZRUG Sp. z o.o. w Pogórskiej Woli.

Zabrzańska Gazobudowa posiada niewątpliwie największy udział w budowie krajowej sieci przesyłowej gazu. Na przestrzeni ponad sześćdziesięciu lat działalności na budowach w Polsce i poza jej granicami, przechodziła kolejne fazy rozwoju. Dzisiaj po kolejnych przekształceniach staje się niezbędną częścią nowego organizmu gospodarczego jakim jest PGNiG Technologie Sp. z o.o. Dzięki swojemu dorobkowi, zgromadzonej wiedzy i doświadczeniu, ale równeiż dzięki ludziom, którzy ją tworzą, ich dynamice oraz pragnieniu tworzenia trwałych dokonań, jest silnym filarem wspólnego podmiotu.

Decyzja Sądu z dnia 22 grudnia 2011 roku o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego stanowi formalne zakończenie procesu konsolidacji, rozpoczętego 16 czerwca 2010 r. i realizowanego w ramach celów określonych w zaktualizowanej strategii PGNiG na lata 2011 – 2015. PGNiG Technologie Sp. z o.o. Obecnie jest to jedno przedsiębiorstwo dysponujące oddziałami, stworzonymi na bazie dotychczasowych spółek zależnych. Łączy unikalne umiejętności, wieloletnią historię oraz bogate doświadczenie czterech połączonych podmiotów. Dzięki centralizacji zarządzania oraz oszczędnościom w obszarze wspólnych zakupów PGNiG Technologie Sp. z o.o. usprawni w oddziałach procesy zarządzania, uprości struktury, poprawi nadzór i przyśpieszy procesy decyzyjne. Z kolei ze względu na większy potencjał finansowy (kapitał zakładowy spółki wynosi ponad 166 mln zł) PGNiG Technologie Sp. z o.o. staje się atrakcyjnym klientem dla banków, co ułatwi stworzenie bazy kapitałowej wymaganej jako zabezpieczenia i wadia przy dużych projektach wykonawczych.

Wartością spółki są wysoko wykwalifikowani pracownicy oraz wypracowana pozycja na rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych. Wchodzące do PGNiG Technologie spółki zrealizowały wiele inwestycji związanych z zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej, budową podziemnych magazynów gazu (m.in. Bonikowo, Brzeźnica, Swarzów, Strachocina, Daszewo). Na swoim koncie mają również inwestycje infrastrukturalne prowadzone poza granicami kraju, m.in. dla klientów z Niemiec, Słowenii i Włoch.

Strategia PGNiG Technologie Sp. z o.o. na lata 2011-2015 przewiduje m.in. zwiększenie udziału w rynku budowy gazociągów wysokiego ciśnienia – do 30%, zagospodarowania złóż ropy i gazu (nowe zadania) – do 60%, budowy i remontów sprzętu do wyposażenia odwiertów – do 70%. Zakłada się utrzymanie dynamiki sprzedaży od 2012 r. na poziomie 8% rocznie (rok do roku) oraz przychodów z eksportu na poziomie min. 10% przychodów rocznych. Planowane jest również zdobycie 5-10% rynku inwestycji inicjowanych przez spółki gazownicze i wejście na rynki przesyłu mediów.