Zabrzanin biskupem gliwickim

30.12.2011

Ksiądz profesor Jan Kopiec, urodzony w Zabrzu, został mianowany przez papieża Benedytka XVI biskupem gliwickim.

– Wybór nowego ordynariusza jest ważnym wydarzeniem dla diecezji gliwickiej i naszego regionu. Kościół pełni przecież nie tylko funkcje religijne, ale też współuczestniczy w życiu społecznym, wspólnie z samorządem, instytucjami i organizacjami społecznymi. Składam księdzu biskupowi gratulacje oraz życzenia zdrowia i wielu sił w pełnieniu odpowiedzialnej misji duszpasterskiej – powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Biskup Jan Kopiec święcenia kapłańskie otrzymał w 1972 roku w Opolu. Następnie został wikariuszem w parafii św. Franciszka w Zabrzu, później w Zabrzu-Rokitnicy. W 1992 roku został mianowany biskupem pomocniczym diecezji opolskiej. Sakrę biskupią przyjął w 1993 roku z rąk papieża Jana Pawła II w Watykanie. Funkcję tę sprawował do 2011 roku. Jest członkiem Rady Naukowej Episkopatu, Rady ds. Dziedzictwa Kulturowego Episkopatu Polski, a także Zespołu ds. Sanktuariów, kierownik Katedry Historii Kościoła i Patrologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.