Nowe alkomaty dla policji

30.12.2011

W celu poprawy bezpieczeństwa na zabrzańskich drogach Miasto Zabrze przekazało 7 alkomatów Komendzie Miejskiej Policji w Zabrzu.

7 nowych urządzeń typu Alco Quant za kwotę 13. tys. zł. zakupił Urząd Miejski w Zabrzu na mocy porozumienia zawartego z Komendantem Wojewódzkim Policji. Alkomaty komendantowi policji podinsp. Romanowi Rabsztynowi przekazali wiceprezydent Zabrza Krzysztof Lewandowski i pełnomocnik prezydenta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Jan Szulik.