Budżet miasta Zabrze na 2012 roku

30.12.2011

Podczas sesji Rady Miejskiej w Zabrzu, która odbyła się 29 grudnia, radni jednogłośnie przyjęli projekt budżetu miasta Zabrze na 2012 rok.

Budżet zakłada dochody w wysokości 843 277 530 zł, z kolei wydatki określono na poziomie 841 266 174 zł. Po raz pierwszy od niepamiętnych lat odnotowana zostanie nadwyżka budżetowa w wysokości 2 mln zł. Jest to także kolejny budżet rozwoju Zabrza, gdyż kwota przeznaczona na inwestycje wynosi 266 mln zł.

Projekt budżetu znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu w zakładce budżet