XVIII Sesja Rady Miejskiej

27.12.2011

29 grudnia o godz. 14.00 w sali 207 UM w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 odbedzie się XVIII Sesja Rady Miejskiej.

Pod obrady radnych zostanie przedłożonych 6 projektów uchwał w następujących sprawach:

1. zmiany budżetu miasta Zabrze na 2011 rok,
2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2011–2026,
3. wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2012–2026,
4. zmiany uchwały Nr X/111/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia w latach 2012-2014 kredytu w wysokości 31.000.000 zł na dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II”,
5. budżetu Miasta Zabrze na 2012 rok,
6. warunków udzielania osobom fizycznym bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Zabrze oraz ustalenia stawki procentowej bonifikaty.