Rodzina 5+

23.12.2011

"Program na 5+" jest skierowany do członków rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych oraz podopiecznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych działających w Zabrzu. Jego celem jest udzielanie ulg przez miejskie jednostki kultury i sportu oraz inne instytucje i podmioty.

 

W zarządzeniu Prezydenta Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik zostały określone zasady wydawania karty, przystępowania oraz uczestnictwa w tym programie. Opracowany został także wzór wniosku i karty oraz zasady przystępowania do Programu.
Wnioski można pobierać bezpośrednio w Wydziale Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, są także do pobrania ze strony internetowej w Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.