Kolejny etap rozwoju Strefy Ekonomicznej w Zabrzu

23.12.2011

Obecnie rozpoczęliśmy kolejny etap rozwoju strefy ekonomicznej. Właśnie ogłoszony został przetarg na pierwszą nieruchomość w strefie przy ul. Ofiar Katynia. Termin przetargu wyznaczono na 21 lutego 2012 r. Mamy nadzieje że rozstrzygnięcie będzie pozytywne i w krótkim czasie będziemy mogli zaobserwować rosnące nowe zakłady w zabrzańskiej strefie. Na rok 2012 zaplanowanych jest jeszcze kilka przetargów.

 

Strefa w Zabrzu zaistniała w 2003 roku. Wtedy właśnie statusem specjalnej strefy ekonomicznej objęto niewielki obszar przy ul. Pyskowickiej. Obecnie funkcjonują tam trzy firmy.
Po kilku latach przerwy – w 2007 roku ponownie zapadła decyzja o rozszerzeniu strefy . W marcu 2008 r. ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów, na mocy którego włączono obszar przy ul. Ofiar Katynia o powierzchni prawie 100 ha. jeszcze w sierpniu tego samego roku udało się włączyć do strefy ekonomicznej obszar Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych.
Od tego czasu upłynęły już prawie 4 lata. Ukończono prace na planem zagospodarowania przestrzennego, wykorzystując dotacje unijne wykonano projekt koncepcyjny zagospodarowania strefy oraz wykonano kompleksowe badania gruntu i analizy uzbrojenia terenu. Po ukończeniu projektu koncepcyjnego przystąpiono do podziałów nieruchomości, a także do prac projektowych związanych z uzbrojeniem terenu. Prace podzielono na trzy etapy. Etap pierwszy już zakończony – projekt i budowa drogi „Dostępowej”. Droga Dostępowa została zrealizowana w czerwcu 2011r. Na realizację projektu drogi za prawie 7 mln zł miasto otrzymało dotację w wysokości 4 mln zł. Etap drugi – uzbrojenie strefy i przebudowa ul. PGR Wesoła oraz etap trzeci – pozostała część układu drogowego strefy. Równolegle do prac związanych z uzbrojeniem terenu prowadzono prace związane z parcelacją terenu na działki inwestycyjne. W wyniku podziału nieruchomości w strefie przygotowano dla przyszłych inwestorów 24 działki inwestycyjne o powierzchniach od 0,7 ha do 20 ha. Przy czym istnieje możliwość łączenia działek i uzyskiwania jeszcze większych powierzchni nawet do 60 ha. Ponadto dla inwestorów chcących funkcjonować poza strefą przygotowano w bezpośrednim sąsiedztwie strefy kolejnych 20 działek o powierzchniach od 0,6 ha do 9 ha.