Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dot. zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół

20.12.2011

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IF/VI/0718/103/11 z dnia 8 grudnia 2011 r., które informuje, że 5 grudnia 2011 r. wydano rozporządzenie nr 1/11 w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół, obowiązujące na terenie części miast na prawach powiatu Ruda Śląska i Zabrze.

Szczegółowe informacje co do granic obszaru uznanego za zagrożony wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół, jak i wprowadzonych nakazów i zakazów w stosunku do posiadaczy pszczół z ww. terenu, zawiera wspomniane powyżej rozporządzenie Wojewody Śląskiego (w załączeniu).