Wyniki zbiórki publicznej przeprowadzonej przez Stowarzyszenie KONTAKT

19.12.2011

14 i 15 grudnia na podstawie Decyzji nr SO.5311.22.2011 z dnia 06.12.2011r. Stowarzyszenie KONTAKT Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 41 w Zabrzu ul. M. Konopnickiej 3, przeprowadziło zbiórkę publiczną w formie sprzedaży przedmiotów wykonanych przez osoby niepełnosprawne intelektualnie.
 

Zbiórka publiczna odbyła się na pasażu Centrum Handlowego PLATAN.
W wyniku zbiórki :
1. ze sprzedanych przedmiotów uzyskano kwotę 1013,50 zł /tysiąc trzynaście złotych 50/100 zł
Kwota ta zostanie dofinansowana dla 25 osób niepełnosprawnych intelektualnie na 7 dniowy wyjazd rekreacyjno-turystyczny w m-cu sierpniu 2012r w Bieszczady.