Inscenizacja strajku i konferencja na Guido

15.12.2011

Każdy odwiedzający dziś Zabytkową Kopalnię Guido w Zabrzu będzie miał szansę poczuć namiastkę wydarzeń sprzed 30 lat, gdy w odpowiedzi na wprowadzenie stanu wojennego kopalnie przeprowadzały podziemne strajki. Jednocześnie dziś na poziomie 320 odbywa się konferencja zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach.

Inscenizacja strajku nie będzie jednak wierną kopią wydarzeń z 1981 roku. Organizatorzy pragną przedstawić obraz strajkującego zakładu pracy w oparciu o pewne historyczne wydarzenia, jednak nie kopiując wiernie tych wydarzeń a jedynie osadzając inscenizacje w historycznych realiach. Konieczna jest wcześniejsza rezerwacja pod numeremr tel. 32 275 44 89. Koszt udziału w inscenizacji wg cennika ZKWK Guido

Jednocześnie dziś na poziomie 320 odbywa się konferencja. W trakcie której poruszane zostaną takie bloki tematyczne jak "Internowania i uwięzienia – część operacji wprowadzenia stanu wojennego oraz narzędzia represji", "Ośrodki odosobnienia internowanych – organizacja, funkcjonowanie i życie codzienne" czy "Internowani i więzieni w stanie wojennym – portret socjologiczny". W konferencji bierze udział wiceprezydent Zabrza Jan Pawluch.