30. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

14.12.2011

13 grudnia w Zabrzu odbyły się centralne obchody z okazji 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego zorganizowane przez Krajowy Obywatelski Komitet Obchodów 30. Rocznicy Wprowadzenia Stanu Wojennego i Wydarzeń Grudnia 1981.

W kościele św. Jadwigi w dzielnicy Zaborze odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny i ofiar stanu wojennego. Po niej pod tablicą upamiętniającą miejsce internowania działaczy NSZZ „Solidarność” uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty. W imieniu zabrzan wiązankę złożyła prezydent miasta Małgorzata Mańka-Szulik. Następnie odbyło się spotkanie opłatkowe internowanych.

Druga cześć uroczystości zorganizowana została w Katowicach, gdzie odbył się koncert Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Tam też odprawiona została msza św. pod przewodnictwem Metropolity Katowickiego arcybiskupa Wiktora Skworca.