Posiedzenie Komisji Konkursowej

13.12.2011

Uprzejmie informujemy, że 14 grudnia o godz. 12.00 w sali 100 w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286 odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym.