Wyniki zbiórki publicznej przeprowadzonej przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

07.12.2011

3 i 4 grudnia na podstawie Decyzji nr SO.5311.20.2011 z dnia 29.11.2011r. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie przeprowadziło zbiórkę publiczną w formie zbiórki rzeczowej oraz zaplombowanej puszki kwestarskiej.

Zbiórka publiczna odbyła się na pasażu Centrum Handlowego PLATAN przy pl. Teatralny 12 w Zabrzu.

W wyniku zbiórki zebrano:
1.
• z puszki kwestarskiej ; 102,16 (słownie: sto dwa zł 16/100 )
• ofiary w naturze : wartość 109,00 zł ( słownie: sto dziewięć zł 00/100 )