Zabrze przestrzenią rozwoju

XVII Sesja Rady Miejskiej

06.12.2011

12 grudnia o godz. 14.00 w sali 207 UM przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 odbędzie się XVII Sesja Rady Miejskiej.

Pod obrady radnych zostanie przedłożonych 18 projektów uchwał w następujących sprawach:
 

1. zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2011,
2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2011–2026,
3. określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
4. zmiany Uchwały Nr XVI/197/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa na terenie miasta Zabrze,
5. poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa na terenie miasta Zabrze,
6. określenia stawek opłaty targowej na terenie miasta,
7. zwolnień w podatku od nieruchomości i w podatku leśnym na terenie miasta Zabrze na 2012 rok,
8. przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach gminy Lędziny oraz zmiany Statutu Związku,
9. przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach gminy Pilchowice oraz zmiany Statutu Związku,
10. wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału spółki Zarząd Budynków Mieszkaniowych Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci dokumentacji projektowej termomodernizacji wraz z przebudową
oraz zmianą sposobu użytkowania budynku byłego ZSS nr 39 w Zabrzu, ul. 3 Maja 16,
11. wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału spółki Zarząd Budynków Mieszkaniowych Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości zabudowanej,
12. wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty,
13. wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 15 w budynku położonym przy ul. Długiej 37 w Zabrzu,
14. wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku położonym przy Placu Słowiańskim 1 w Zabrzu,
15. zmiany uchwały nr LII/698/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad zbywania oraz nabywania nieruchomości przez Gminę Miejską Zabrze oraz warunków udzielania bonifikat,
16. ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
17. Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r.,
18. przekazania skargi Prokuratora Okręgowego w Gliwicach na uchwałę nr XXXII/401/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości i leśnym na terenie miasta Zabrze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.